این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

  • کسانی که به برنامه نویسی علاقه دارند
  • کسانی که می خواهند یک فریمورک متفاوت را تجربه کنند
  • کسانی که علاقه زیادی به یادگیری دارند و سرشان برای چالش های بزرگ درد می کند
  • کسانی که به دنبال یک شغل معتبر د...